Xây dựng nhà yến và câu chuyện chim yến nở không đều.


Hiện tượng trứng nở chậm - xây dựng nhà yến mới.
Hiện tượng trứng nở chậm - xây dựng nhà yến mới.

Xây dựng nhà yến, dẫn dụ chim yến và vận hành nhà yến sẽ phát sinh vô vàn những câu hỏi, những chủ nhà yến lâu năm đã trải qua thì những điều này trở nên quá bình thường, còn với những chủ nhà yến mới thì rất mong muốn tìm hiểu câu trả lời.

Hôm nay tiếp tục là một câu trả lời cho một anh "Sao vào nhà yến nhìn thấy 1 trứng đã nở còn trứng kia chưa nở, có phải trứng bị hư hay không?".

Lộc Bụt đã quay một video trả lời câu hỏi này.

Chim yến non mới đẻ trứng lần đầu tiên thường đẻ 1 trứng (nên những nhà yến mới vào thấy có 1 trứng trong tổ thì cũng không quá lo lắng).

Đến lần đẻ trứng thứ hai thường là 2 trứng (có những tổ đẻ 3 đến 4 trứng thì lý do chính là có con chim khác đẻ ké vì chưa làm tổ kịp).

Hai quả trứng đẻ cách nhau từ 1 đến vài ngày vì thế trứng yến nở ra không đều nhau, một quả trứng nở trước và một quả trứng nở sau. Nên khi lên kiểm tra nhà yến phát hiện 1 con chim đỏ hỏn nằm bên một quả trứng trắng như ngọc trinh thì cũng đừng lo lắng, đó là một điều rất tự nhiên.


Có thể bạn quan tâm


Hiện tượng trứng nở chậm - xây dựng nhà yến mới.
Hiện tượng trứng nở chậm - xây dựng nhà yến mới.

Xây dựng nhà yến, dẫn dụ chim yến và vận hành nhà yến sẽ phát sinh vô vàn những câu hỏi, những chủ nhà yến lâu năm đã trải qua thì những điều này trở nên quá bình thường, còn với những chủ nhà yến mới thì rất mong muốn tìm hiểu câu trả lời.

Hôm nay tiếp tục là một câu trả lời cho một anh "Sao vào nhà yến nhìn thấy 1 trứng đã nở còn trứng kia chưa nở, có phải trứng bị hư hay không?".

Lộc Bụt đã quay một video trả lời câu hỏi này.

Chim yến non mới đẻ trứng lần đầu tiên thường đẻ 1 trứng (nên những nhà yến mới vào thấy có 1 trứng trong tổ thì cũng không quá lo lắng).

Đến lần đẻ trứng thứ hai thường là 2 trứng (có những tổ đẻ 3 đến 4 trứng thì lý do chính là có con chim khác đẻ ké vì chưa làm tổ kịp).

Hai quả trứng đẻ cách nhau từ 1 đến vài ngày vì thế trứng yến nở ra không đều nhau, một quả trứng nở trước và một quả trứng nở sau. Nên khi lên kiểm tra nhà yến phát hiện 1 con chim đỏ hỏn nằm bên một quả trứng trắng như ngọc trinh thì cũng đừng lo lắng, đó là một điều rất tự nhiên.