Những kế hoạch thu tổ yến đúng cách để gia tăng bầy đàn.

Thu tổ yến đúng cách có thể là một biện pháp tốt để gia tăng bầy đàn, gia tăng khả năng chim yến con ở lại.

Chim yến làm tổ trắng.
Chim yến làm tổ trắng.
Đối với các chủ nhà yến người indonesia (là nước xuất khẩu yến sào hàng đầu thế giới),

  • Thứ nhất, họ có suy nghĩ rằng chim yến sẽ sinh trưởng và phát triển tốt trong không gian yên tỉnh. 
  • Thứ hai, nuôi yến cũng cần phải dưỡng chim. (cũng giống như chúng ta nuôi heo, bò, gà sinh sản cũng cần có thời gian dưỡng để chúng phục hồi và phát triển tốt).

Bài viết này chủ yếu nói đến các nhà yến còn ít chim, không đề cập đến nhà yến full chim.

1. Họ khuyên chúng ta rằng nên khai thác tổ ở lần thứ 2 sinh sản (có nghĩa là chim đẻ trên tổ đó lần 2 thì khai thác). Lý do được đưa ra là để cho chim yến bố mẹ khỏe mạnh, chúng không cần tốn quá nhiều sức lực để làm tổ, chỉ cần quẹt thêm một ít là có thể đẻ lại và giúp gia tăng đàn nhanh.

2. Chỉ nên thu hoạch ở những nhà yến có trên 200 tổ, mục đích là giúp chim sinh sản nhanh. Chim ở lại nhà yến có cảm giác an toàn, không bị làm phiền và biết đâu chúng lại nói với những đứa khác về cùng (ngôn ngữ con người nhé).

3. Đối với những nhà yến đã trên 200 tổ thì chỉ nên thu tỉa với tần suất 6 tháng 1 lần, sau đó lượng chim lớn sẽ tăng tần suất lên 3 tháng 1 lần, nhà full chim thì có thể thu tỉa mỗi tháng 1 lần.

4. Mỗi năm nên có một mùa dưỡng chim giúp chúng có sức khỏe và gia tăng tuổi thọ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, mỗi chủ nhà yến sẽ có cách làm riêng để gia tăng hiệu quả nuôi chim yến và phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Thu tổ yến đúng cách có thể là một biện pháp tốt để gia tăng bầy đàn, gia tăng khả năng chim yến con ở lại.

Chim yến làm tổ trắng.
Chim yến làm tổ trắng.
Đối với các chủ nhà yến người indonesia (là nước xuất khẩu yến sào hàng đầu thế giới),

  • Thứ nhất, họ có suy nghĩ rằng chim yến sẽ sinh trưởng và phát triển tốt trong không gian yên tỉnh. 
  • Thứ hai, nuôi yến cũng cần phải dưỡng chim. (cũng giống như chúng ta nuôi heo, bò, gà sinh sản cũng cần có thời gian dưỡng để chúng phục hồi và phát triển tốt).

Bài viết này chủ yếu nói đến các nhà yến còn ít chim, không đề cập đến nhà yến full chim.

1. Họ khuyên chúng ta rằng nên khai thác tổ ở lần thứ 2 sinh sản (có nghĩa là chim đẻ trên tổ đó lần 2 thì khai thác). Lý do được đưa ra là để cho chim yến bố mẹ khỏe mạnh, chúng không cần tốn quá nhiều sức lực để làm tổ, chỉ cần quẹt thêm một ít là có thể đẻ lại và giúp gia tăng đàn nhanh.

2. Chỉ nên thu hoạch ở những nhà yến có trên 200 tổ, mục đích là giúp chim sinh sản nhanh. Chim ở lại nhà yến có cảm giác an toàn, không bị làm phiền và biết đâu chúng lại nói với những đứa khác về cùng (ngôn ngữ con người nhé).

3. Đối với những nhà yến đã trên 200 tổ thì chỉ nên thu tỉa với tần suất 6 tháng 1 lần, sau đó lượng chim lớn sẽ tăng tần suất lên 3 tháng 1 lần, nhà full chim thì có thể thu tỉa mỗi tháng 1 lần.

4. Mỗi năm nên có một mùa dưỡng chim giúp chúng có sức khỏe và gia tăng tuổi thọ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, mỗi chủ nhà yến sẽ có cách làm riêng để gia tăng hiệu quả nuôi chim yến và phát triển kinh tế gia đình.