Thursday, January 10, 2019

Suara panggil black Puma - Âm thanh bên ngoài nhà yến.

Chia sẻ hoàn toàn miễn phí âm thanh bên ngoài nhà yến sp black puma.

Lộc bụt và âm thanh nhà yến.
Lộc bụt và âm thanh nhà yến.
Đây là âm thanh bên ngoài nhà yến dành cho loa phóng, loa 6d và loa miệng lỗ.

Demo âm thanh black puma: