Wednesday, June 16, 2021

Những điều bất ngờ trong nghề nuôi chim yến.

 

Người và chim yến ở chung đó thật sự là vi diệu.
Người và chim yến ở chung đó thật sự là vi diệu.

Xin chào mọi người, hôm nay tình cờ xem được video khá thú vị khi chim yến và người sống chung với nhau (người ở dưới chim ở trên) thật là thú vị phải không mọi người.

Nơi nào đất lành thì chim sẽ đậu.

Qua đó lại khẳng định câu nói "chim yến không chọn nhà giàu để ở mà nó chọn nơi lành".