Chim yến có sợ camera hồng ngoài không?

Câu hỏi này có rất nhiều anh chị hỏi nhất vì đa phần nhà yến bây giờ đều phải lắp camera quan sát. Mục đích là quan sát sự tăng trưởng và phát triển của chim yến tốt hơn, giám sát nhà yến nhanh chóng mà không cần phải vào nhà yến ảnh hưởng đến chim đang ở.Tuy nhiên, môi trường nhà yến thường tối những loại camera thường (không có hồng ngoại) không dùng được cho nhà yến. Vì vậy, bắt buộc phải dùng camera hồng ngoài. Camera hồng ngoài có thể giúp quan sát chim yến trong bóng tối nhưng nó lại có đèn hồng ngoài. Chính vì thế mà rất nhiều chủ nhà yến khá phân vân là không biết chim yến có sợ hay không?

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và đã sử dụng qua, Lộc Bụt xin nêu lên ý kiến cá nhân của mình là chim yến không sợ ánh sáng hồng ngoài (có những thời điểm nhiều khi chim yến còn bay và đậu trên camera hồng ngoại).

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi này có rất nhiều anh chị hỏi nhất vì đa phần nhà yến bây giờ đều phải lắp camera quan sát. Mục đích là quan sát sự tăng trưởng và phát triển của chim yến tốt hơn, giám sát nhà yến nhanh chóng mà không cần phải vào nhà yến ảnh hưởng đến chim đang ở.Tuy nhiên, môi trường nhà yến thường tối những loại camera thường (không có hồng ngoại) không dùng được cho nhà yến. Vì vậy, bắt buộc phải dùng camera hồng ngoài. Camera hồng ngoài có thể giúp quan sát chim yến trong bóng tối nhưng nó lại có đèn hồng ngoài. Chính vì thế mà rất nhiều chủ nhà yến khá phân vân là không biết chim yến có sợ hay không?

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và đã sử dụng qua, Lộc Bụt xin nêu lên ý kiến cá nhân của mình là chim yến không sợ ánh sáng hồng ngoài (có những thời điểm nhiều khi chim yến còn bay và đậu trên camera hồng ngoại).