Sunday, March 10, 2019

Hướng dẫn chế loa phóng nhà yến cho ai cần.

Dụng cụ rất đơn giản và rẻ tiền.


Loa phóng nhà yến tự chế.
Loa phóng nhà yến tự chế.

- Ống PVC 60.
- Nối giảm 90 - 60.
- Củ loa.

Video hướng dẫn làm loa phóng cho nhà yến với giá rẻ bèo.