Tuesday, January 15, 2019

Bộ âm thanh nhà yến trong nhà yến Lộc Bụt.

Xin chào các anh chị, hôm nay chia sẻ đến anh chị bộ âm thanh Lộc Bụt đang sử dụng cho nhà yến của mình.

Hình ảnh con chim yến sào.
Hình ảnh con chim yến sào.

1. Âm thanh bên ngoài nhà yến lộc bụt.

Âm thanh dài hơn 1 tiếng đồng hồ.
Anh chị nào cần nghe thử hoặc muốn thử cho nhà yến của mình có thể download tại đây.

2. Âm thanh bên trong nhà yến là âm super baby king.

Âm có độ dài hơn 60 phút - âm giử chim non khá tốt.

3. Âm dẫn là sự phối kết hợp giữa âm ngoài và âm trong super baby king.