Mẫu hợp đồng xây dựng nhà yến mới nhất và những lưu ý.

thiet bi nha yen, thiet bi nha yen gia re, loa nha yen,

 

 

Hợp đồng xây dựng nhà yến và những điều cần lưu ý
Hợp đồng xây dựng nhà yến và những điều cần lưu ý

Xây dựng nhà yến là một trong những yếu tố quan trọng và quyết định không nhỏ đến thành công của một căn nhà yến.

Xây dựng nhà yến có chi phí khá lớn vì vậy khi làm hợp đồng mọi người làm càng chi tiết càng tốt, vì khâu bản vẻ thiết kế cấu trúc phần thô, kết cấu hệ thống thông gió, kết cấu mái chống thấm, kết cấu chống nóng, cách thức vận hành nhà yến, âm thanh, mùi, bảo trì bảo hành thiết bị, kết cấu dàn âm thanh và thanh đà làm tổ cho chim yến, chế độ bảo hành nhà yến, cam kết sản lượng chim tổ trong nhà yến.

Thời gian thanh và cách thức thanh toán chi phí xây dựng:

THỜI GIAN THANH TOÁN:

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh toán toàn bộ số tiền thành 4 đợt:

          Đợt 1: Sau khi ký kết hợp đồng, bên A cho bên B ứng trước số tiền thi công là .…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền: ………….……VNĐ

(Bằng chữ)…………………………………………………………………

          Đợt 2: Sau khi thi công công trình được .…% , bên A cho bên B tạm ứng ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:…………………..….VNĐ

(Bằng chữ):……………………………………………………………….

          Đợt 3: Sau khi thi công công trình được ……%  bên A cho bên B tạm ứng  ..…% giá trị của hợp đồng, tương đương với số tiền:….………………VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………..

Đợt 4: Sau khi hoàn thành công trình 100% và nghiệm thu, bên A thanh toán cho bên B 20% giá trị của hợp đồng, tương đương số tiền là : ……………………………………….VNĐ

(Bằng chữ):……………………………………………………………….

Còn lại ……% giá trị hợp đồng là số tiền bảo hành của hợp đồng, tương đương với số tiền: …………………………………………………………..VNĐ

(Bằng chữ):………………………………………………………………..

ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN: Do các bên thỏa thuận

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ YẾN

Hôm nay, ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm], chúng tôi gồm:

Bên A: [Tên công ty hoặc cá nhân] Địa chỉ: [Địa chỉ công ty hoặc cá nhân] Đại diện bởi: [Tên đại diện] Chức vụ: [Chức vụ]

Bên B: [Tên khách hàng] Địa chỉ: [Địa chỉ khách hàng]

Hai bên đã cùng nhau thống nhất và ký kết hợp đồng xây dựng nhà yến theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: Mô tả công việc Bên A đồng ý thực hiện việc xây dựng nhà yến tại địa chỉ được chỉ định bởi Bên B. Công việc bao gồm thiết kế, xây dựng, lắp đặt các hệ thống và các công việc liên quan khác để hoàn thiện nhà yến theo yêu cầu của Bên B.

Điều 2: Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện công việc được thống nhất giữa hai bên là từ ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm] đến ngày [ngày], tháng [tháng], năm [năm]. Bên A cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn đã thống nhất.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán Giá trị hợp đồng là [Số tiền] (viết bằng chữ: [Số tiền bằng chữ]). Bên B cam kết thanh toán cho Bên A theo các phương thức và lịch trình thanh toán được thống nhất trong phụ lục của hợp đồng này.

Điều 4: Bảo hành Bên A cam kết bảo hành các công trình xây dựng trong thời gian [số tháng] kể từ ngày hoàn thành công việc. Trong thời gian bảo hành, Bên A sẽ chịu trách nhiệm và tiến hành sửa chữa các lỗi hoặc hư hỏng phát sinh do lỗi kỹ thuật hoặc chất lượng công trình.

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng Hợp đồng này có thể chấm dứt khi một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này. Trong trường hợp này, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các bên Cả hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng này. Bên A có quyền yêu cầu Bên B cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để thực hiện công việc. Bên B có quyền kiểm tra tiến độ công việc và yêu cầu sửa chữa nếu công việc không đạt yêu cầu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, hai bên sẽ cố gắng giải quyết bằng đàm phán thân thiện. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương.

Bên A: [Tên công ty hoặc cá nhân] Đại diện: [Tên đại diện] Ngày ký: [Ngày], tháng [Tháng], năm [Năm]

Bên B: [Tên khách hàng] Ngày ký: [Ngày], tháng [Tháng], năm [Năm]

Có thể bạn quan tâm

Đánh giá: 0/5