Chuyên mục: sách kỹ thuật xây dựng nhà yến

Lộc Bụt chia sẻ kiến thức về xây dựng vận hành nhà yế miễn phí và các vấn đề liên quan đến nhãn #sách kỹ thuật xây dựng nhà yến
Showing posts with label sách kỹ thuật xây dựng nhà yến. Show all posts
Showing posts with label sách kỹ thuật xây dựng nhà yến. Show all posts

Sách về chim yến và kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ của Nguyễn Khoa Diệu Thu

thiet bi nha yen, thiet bi nha yen gia re, loa nha yen,
Ebook chim yến và kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ.
Ebook chim yến và kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ.
Trên mạng internet đang có cuổn sách ebook "chim yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ" của tác giả "Nguyễn Khoa Diệu Thu" nên chia sẻ cho anh chị cùng đọc và đánh giá. Sách này đã cổ rồi nhưng cũng có những thông tin hay.

  • Tên sách: "chim yến và kỹ thuật nuôi yến lấy tổ.pdf"
  • Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Thu.
  • Loại sách: Ebook - PDF.
  • Số trang: 159 trang.
  • Lĩnh vực: Chim yến và kỹ thuật xây dựng nhà yến.
  • Download: Chim yến và kỹ thuật nuôi yến lấy tổ - Nguyễn Khoa Diệu Thu.
  • Nguồn: Sưu tập trên internet.SÁCH: CHIM YẾN VÀ KỸ THUẬT NUÔI LẤY TỔ – NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Biên soạn: NGUYỄN KHOA DIỆU THU
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ, HÀ NỘI – 2007
Nội dung
Phần 1. Chim yến và nghề nuôi chim yến lấy tổ
I. Tư liệu về tình hình nuôi chim yến lấy tổ
1.1. Chim yến ở vùng Đông Nam Á
1.2. Giá tổ yến
1.3. Số lượng nhà yến
1.4. Năng suất nhà yến và khả năng thu lợi
1.5. Mức độ thành công và tồn tại
II. Kiến thức sinh học cơ bản về một số giống loài chim yến
1. Họ nhạn Hirundinidae
2. Họ yến Apodidae
III. Một số đặc điểm sinh học của chim yến
1. Đời sống tự nhiên của loài chim yến tổ trắng
2. Sinh trưởng
3. Sinh sản
4. Dinh dưỡng
5. Tập tính sinh sống
6. Vấn đề bệnh tật của chim
7. Thành phần hóa học cơ bản của tổ yến
Phần 2. Kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ
I. Nuôi chim yến trong nhà lầu mới xây
1. Nhà của chim
1.1. Địa thế xây dựng nhà của chim
1.2. Cách thức xây dựng nhà chim yến
2. Thiết bị hỗ trợ trong nhà yến và phương pháp dụ chim yến vào nhà
2.1. Thiết bị hỗ trợ nhà yến
2.2. Phương pháp dụ chim yến vào nhà
3. Biện pháp kỹ thuật tăng quần đàn yến
3.1. Ấp trứng yến trong tổ chim mồi
3.2. Ấp trứng bằng máy
3.3. Phương pháp nuôi chim con
II. Nuôi chim yến trong nhà yến cũ
III. Nuôi chim yến trong nhà chim mồi
IV. Nuôi chim yến trong nhà yến
V. Địch hại và cách phòng tránh
Phần 3. Thu hoạch tổ yến
1. Thời gian và số lần thu hoạch
1.1. Thu hoạch 4 lần trong năm
1.2. Thu hoạch 3 lần trong năm
1.3. Thu hoạch 2 lần trong năm
1.4. Thu hoạch chọn lọc
2. Phương pháp thu hoạch


Nguồn sách: lấy từ internet.

Có thể bạn quan tâm