Bản đồ cơ bản nhất trong việc thiết kế loa và sử dụng âm trong nhà yến.

thiet bi nha yen, thiet bi nha yen gia re, loa nha yen,

Sơ đồ bố trí loa theo từng loại âm khác nhau.
Sơ đồ bố trí loa theo từng loại âm khác nhau.

 Hôm nay tình cờ thấy một hình ảnh về cách dùng âm trong nhà yến nên cũng viết bài chia sẻ cho những anh chị nào đang quan tâm đến nghề dẫn dụ nuôi chim yến tham khảo.

Hiện nay chúng ta luôn nghe nói nhà yến thường có 3 âm chính là âm ngoài, âm dẫn và âm ru (theo thứ tự trong hình là 1, 2, 3). Thông tin cơ bản là vậy nhưng tùy theo kinh nghiệm và các dùng âm của từng người mà có thể dùng 1 âm cho cả nhà yến, dùng 2 âm, 3 âm, thậm trí 4,5 âm cho nhà yến).

Tuy nhiên khi thiết kế hệ thống âm thanh cho nhà yến chúng ta nên thiết kế ít nhất 3 hệ thống âm thanh để dùng cho 3 âm thanh ngoài dẫn ru (để tiện cho quá trình dùng âm sau này, ví dụ bạn ưa thích dùng 1 âm cho cả nhà yến, bạn thiết kế có một hệ thống âm thanh duy nhất, đến mai này hứng lên bạn muốn đi thử 3 âm vậy bạn phải đi thêm dây rất phiền phức và khó khăn khi nhà yến đã đi vào hoạt động). Vì vậy khi thiết kế hệ thống âm thanh trong nhà yến thì thiết kế ngay từ đầu ít nhất 3 hệ thống âm thanh ngoài dẫn và ru (có thể nhiều hơn càng tốt nhé).

Xin nhắc lại đây chỉ là thông tin cơ bản trong sơ đồ bố trí và sử dụng âm thanh trong nhà yến, tùy kinh nghiệm và cách bố của từng người mà tùy biến thêm.

  1. Nhìn vào hình ảnh bên trên bạn có thể thấy âm thanh ngoài được thiết kế từ miệng hang trở ra (có thể đi âm thanh ngoài cho loa miệng hang và loa chùm phóng bên ngoài nhà yến).
  2. Âm thanh dẫn (hệ thống loa dẫn sẽ được bố trí từ phòng lượn, lỗ vào phòng ở của chim yến, bên trong phòng ở của chim yến.
  3. Âm thanh ru bố trí bên trong phòng ở của chim yến (phòng làm tổ), hệ thống loa ru cần nhiều và gắn trên thanh làm tổ để thu hút được nhiều chim yến.

 


Có thể bạn quan tâm

Đánh giá: 0/5