Có nên bít miệng lỗ cũ khi xây dựng chuồng cu mới.

 

Sơ đồ bố trí loa nhà yến.
Sơ đồ bố trí loa nhà yến.

Xin chào các anh chị, có rất nhiều anh chị thắc mắc về vấn đề là có nên bít miệng lỗ cụ khi xây dựng chuồng cu mới. Hôm nay Lộc Bụt xin chia sẻ đến anh chị vấn đề này.

Vậy nguyên nhân tại sao lại xảy ra vấn đề miệng lỗ thu chim cũ và mới.

Có rất nhiều anh chị tham qua vào nghề dẫn dụ và nuôi chim yến với số vốn nhỏ, không có điều kiện xây dựng nhà yến mới ngay từ đầu mà cải tạo những ngôi nhà cũ thành nhà nuôi yến, lúc đó thì chuồng cu và lỗ thu chim khá thấp. Sau này khi chim nhiều hoặc các anh chị có điều kiện kinh tế tốt hơn thì muốn cơi nới nhà yến và xây dựng chuồng cu cao hơn. Lúc này sẽ xảy ra hiện tượng là nhà yến có miệng hang cũ và miệng hang mới. Vậy thì có nên bít miệng cũ để chim tập trung vào miệng hang mới hay không?

Câu trả lời của Lộc Bụt là tuyệt đối không bít miệng hang cũ mà hãy để nguyên miệng hang cũ và hoạt động miệng hang mới. Nếu các anh chị bít miệng hang cũ vô hình chung đã bít đi cái cửa miệng hang quen thuộc của những con chim cũ đang ở trong nhà yến, còn chim yến cũ sẽ không thể nào biết được đường về tổ của chúng từ miệng hang mới, vì thế chúng có thể bay đi mất.

Vì vậy, cho dù có cơi nới thêm hoặc xây thêm phòng lượn thì phòng lượn cũ các anh chị vẫn nên để nguyên và đừng thay đổi gì cả.

Chúc anh chị thành công.


Có thể bạn quan tâm

 

Sơ đồ bố trí loa nhà yến.
Sơ đồ bố trí loa nhà yến.

Xin chào các anh chị, có rất nhiều anh chị thắc mắc về vấn đề là có nên bít miệng lỗ cụ khi xây dựng chuồng cu mới. Hôm nay Lộc Bụt xin chia sẻ đến anh chị vấn đề này.

Vậy nguyên nhân tại sao lại xảy ra vấn đề miệng lỗ thu chim cũ và mới.

Có rất nhiều anh chị tham qua vào nghề dẫn dụ và nuôi chim yến với số vốn nhỏ, không có điều kiện xây dựng nhà yến mới ngay từ đầu mà cải tạo những ngôi nhà cũ thành nhà nuôi yến, lúc đó thì chuồng cu và lỗ thu chim khá thấp. Sau này khi chim nhiều hoặc các anh chị có điều kiện kinh tế tốt hơn thì muốn cơi nới nhà yến và xây dựng chuồng cu cao hơn. Lúc này sẽ xảy ra hiện tượng là nhà yến có miệng hang cũ và miệng hang mới. Vậy thì có nên bít miệng cũ để chim tập trung vào miệng hang mới hay không?

Câu trả lời của Lộc Bụt là tuyệt đối không bít miệng hang cũ mà hãy để nguyên miệng hang cũ và hoạt động miệng hang mới. Nếu các anh chị bít miệng hang cũ vô hình chung đã bít đi cái cửa miệng hang quen thuộc của những con chim cũ đang ở trong nhà yến, còn chim yến cũ sẽ không thể nào biết được đường về tổ của chúng từ miệng hang mới, vì thế chúng có thể bay đi mất.

Vì vậy, cho dù có cơi nới thêm hoặc xây thêm phòng lượn thì phòng lượn cũ các anh chị vẫn nên để nguyên và đừng thay đổi gì cả.

Chúc anh chị thành công.