Mùa chim yến nhiều nhất trong năm.

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, khí hậu có hai mùa chủ đạo là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thường nắng nóng, kéo dài làm cho lượng côn trùng giảm, còn mùa mưa độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng cho côn trùng phát triển.

Mùa chim yến non.
Mùa chim yến non.

Tuy nhiên, Việt Nam hàng năm có hơn chục cơn bão điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đàn chim yến.

Theo các nghiên cứu của malaysia và indonesia, Chim yến thường sinh sản và phát triển mạnh vào mùa mưa đạt đến 80 đến 90 phần trăm do nguồn thức ăn dồi dào. Tuy nhiên, vào mùa khô tỷ lệ chim yến sinh sản, chim con phát triển chỉ đạt khoảng 70%.

Tại Việt Nam, đối với chim yến đảo mùa vụ sinh sản chính của chim yến là từ tháng 12 đến tháng tư, làm tổ khoảng 70-90 ngày, 70% chim tập trung đẻ vào đầu và giữa tháng 4. Đây là mùa có tỷ lệ chim sinh sản cao nhất, đạt 92%. Trong lứa đầu (vụ đẻ 1), số tổ có 2 trứng đạt 82% (vụ đẻ hai chỉ 62%); số chim con nuôi thành công của vụ 1 là 86% (vụ hai là 52%). Cuối tháng 4 đầu tháng 5 bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ, kéo dài cho đến tháng 10, kết thúc mùa mưa vào đầu tháng 11, chim con nở ra vào mùa mưa có côn trùng nhiều, nên chim con phát triển rất tốt.

Còn đối với chim sinh sống trong nhà, mùa vụ sinh sản của đàn yến kéo dài và có tính chất rải rác quanh năm, nhưng một con chim trong một năm cũng chỉ đẻ khoảng ba lần. Chim yến non vào mùa sinh sản và ra ràng ở từng địa phương sẽ có sự chênh lệch từ Bắc vào Nam, có nghĩa là các tỉnh duyên hải nam trung bộ chim yến có xu hường vào mùa sinh sản sớm hơn các đàn yến ở đông nam bộ và nam bộ. Chim yến nuôi trong nhà cũng có mùa sinh sản rộ gần giống với chim yến sống ngoài đảo. Lượng chim yến non nhiều nhất trong năm là khoảng tháng 4, tháng 5 (mùa này các nhà yến dẫn dụ được nhiều chim yến nhất), mùa thứ 2 là vào khoảng tháng 10, tháng 11 (mùa này lượng chim yến không còn dồi dào như mùa tháng 4, tháng 5.
Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, khí hậu có hai mùa chủ đạo là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thường nắng nóng, kéo dài làm cho lượng côn trùng giảm, còn mùa mưa độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng cho côn trùng phát triển.

Mùa chim yến non.
Mùa chim yến non.

Tuy nhiên, Việt Nam hàng năm có hơn chục cơn bão điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đàn chim yến.

Theo các nghiên cứu của malaysia và indonesia, Chim yến thường sinh sản và phát triển mạnh vào mùa mưa đạt đến 80 đến 90 phần trăm do nguồn thức ăn dồi dào. Tuy nhiên, vào mùa khô tỷ lệ chim yến sinh sản, chim con phát triển chỉ đạt khoảng 70%.

Tại Việt Nam, đối với chim yến đảo mùa vụ sinh sản chính của chim yến là từ tháng 12 đến tháng tư, làm tổ khoảng 70-90 ngày, 70% chim tập trung đẻ vào đầu và giữa tháng 4. Đây là mùa có tỷ lệ chim sinh sản cao nhất, đạt 92%. Trong lứa đầu (vụ đẻ 1), số tổ có 2 trứng đạt 82% (vụ đẻ hai chỉ 62%); số chim con nuôi thành công của vụ 1 là 86% (vụ hai là 52%). Cuối tháng 4 đầu tháng 5 bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ, kéo dài cho đến tháng 10, kết thúc mùa mưa vào đầu tháng 11, chim con nở ra vào mùa mưa có côn trùng nhiều, nên chim con phát triển rất tốt.

Còn đối với chim sinh sống trong nhà, mùa vụ sinh sản của đàn yến kéo dài và có tính chất rải rác quanh năm, nhưng một con chim trong một năm cũng chỉ đẻ khoảng ba lần. Chim yến non vào mùa sinh sản và ra ràng ở từng địa phương sẽ có sự chênh lệch từ Bắc vào Nam, có nghĩa là các tỉnh duyên hải nam trung bộ chim yến có xu hường vào mùa sinh sản sớm hơn các đàn yến ở đông nam bộ và nam bộ. Chim yến nuôi trong nhà cũng có mùa sinh sản rộ gần giống với chim yến sống ngoài đảo. Lượng chim yến non nhiều nhất trong năm là khoảng tháng 4, tháng 5 (mùa này các nhà yến dẫn dụ được nhiều chim yến nhất), mùa thứ 2 là vào khoảng tháng 10, tháng 11 (mùa này lượng chim yến không còn dồi dào như mùa tháng 4, tháng 5.