Loa test chim yến Lộc Bụt HP 4000.

Xin chào mọi người, đầu tư nhà yến đòi hỏi đầu tư một số tiền lớn không phải là nhỏ. Đầu tư nhà yến chắc chắn là có rủi ro, việc xây dựng nh...
Read More

Nuôi chim yến có ác hay không.

Tính từ mốc nhà nuôi yến đầu tiên ở Cần Giờ năm 2003 đến nay thì nghề nuôi yến trong nhà đã phát triển và hình thành gần 2 thập kỉ -  khoảng...
Read More